Programa de dansa educativa i social dissenyat per Cristina Puchades i Alicia Herrero que aposta per unaformació interdisciplinària, holística irigorosa, amb una metodologia creativa, motivadora, investigadora,inclusiva i intergeneracional.


Potenciant el desenvolupament personal i la cohesió grupal com a base d'una educació en valors a través delmoviment.

WhatsApp Image 2020-01-22 at 18.46.27.jp

Estudi Alicia Herrero

Es crea en col·laboració amb les escoles de música d’Unions Musicals de la Pobla llarga, LLanera de Ranes i
amb la Societat Musical la Nova de Xàtiva, com a seu principal en la Nova a dansa.

Cefire CV

Cristina i Alicia imparteixen cursos de dansa i moviment per la formació continuada de professat d’infantil,
primària, secundària i Batxillerat. Alicia va col·laborar en el desenvolupament del currículum de l'assignatura
arts escèniques i dansa per a ESO i Batxillerat de la C. Valenciana.

FCAFE - UV

Cristina i Alicia col·laboren amb la Facultat de Ciències de l'activitat física i l'esport com a professores
convidades, participants en jornades, conferències i coordinant un projecte d’investigació educativa en
Secundària i aprenentatge-servei.

Centres educatius i socials

Cristina i Alicia intervenen en col·legis, instituts, centres de dia, centres d'acollida, hospitals... impartint tallers
de moviment i col·laborant amb el professorat i personal en projectes artístics, socials i terapèutics.